Η λύση σε περιοχές με πολλά άλατα στο νερό

Υπάρχουν κάποιες περιοχές στην Ελλάδα με αυξημένα άλατα στο νερό. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα στην υγεία, αλλά και σε ηλεκτρικές συσκευές, κυρίως σε αυτές που έχουν αντιστάσεις όπως πλυντήρια ρούχων – πιάτων, θερμοσίφωνες, boiler, βραστήρες κ.α.