Αλλαγή βρύσης σε ψύκτες νερού 30LB

Αν θέλετε να αλλάξετε βρυσακι σε έναν ψύκτη νερού 30LB, ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

1. Κλείστε τους διακόπτες του ψυκτη νερού και βγάλτε τον άπω την πρίζα.
2. Πατήστε το δεξί βρυσακι του ψυκτη, (για το κρύο νερό) έως ότου να μην βγαίνει νερό…